THÔNG TIN VỀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN | Hỗ trợ sinh viên

THÔNG TIN VỀ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN

TT

Đơn vị

Nội dung công việc

1

 

Phòng Đào tạo

Đại học

(Tầng 1 – Nhà A9)

ĐT: 3.7669358

 

- Lập kế hoạch giảng dạy, xây dựng thời khoá biểu, lịch thi, học lại cho SV hệ chính quy.

- Tổ chức thành lập lớp và đăng ký học cho SV.

- Quản lý điểm của sinh viên hệ chính quy. Chỉ đạo xét lên lớp, dừng học, thôi học hàng năm đối với sinh viên hệ chính quy.

- Xét học bổng khuyến khích học tập.

- Xây dựng, triển khai công tác đào tạo. Quản lý và tổ chức cấp bằng tốt nghiệp.

 - Cung cấp và quản lý tài khoản (account) cho sinh viên để đăng ký học và nhận thông tin từ website quản lý đào tạo của Nhà trường.

2

 

Phòng

Công tác Chính trị

và Sinh viên

(Tầng 2 – Hội trường lớn)

ĐT: 3.7660743

 

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, văn hoá quần chúng, thi đua khen thưởng, kỷ luật:

- Quản lý, tổ chức hoạt động Đài truyền thanh  KTX.

- Quản lý CLB Văn hoá thể thao sinh viên.

- Quản lý hồ sơ sinh viên hệ chính quy.

- Quản lý Tổ thăm dò dư luận sinh viên.

- Tổ chức công tác cố vấn học tập, chấm điểm rèn luyện sinh viên.

- Giải quyết chế độ chính sách đối với sinh viên; Thủ tục vay vốn tín dụng sinh viên.

- Quản lý và phát hành thẻ sinh viên liên kết.

- Quản lý Lưu học sinh nước ngoài.

- Xét học bổng ngoài ngân sách.

- Xét khen thưởng sinh viên.

- Xét và đề nghị thi hành kỷ luật sinh viên.

- Phụ trách bảo hiểm thân thể sinh viên.

3

Phòng

Hành chính

tổng hợp

(Tầng 1 – Nhà A1)

ĐT: 3.7663311

Tổ chức công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

- Xử lý, lưu giữ các CV đi, đến theo quy định.

- Sử dụng và bảo quản con dấu. Quản lý, cấp phát giấy giới thiệu, sao y bản chính các văn bản, giấy tờ theo quy định của pháp luật.

4

Đoàn thanh niên (P404 – Nhà A9)

ĐT: 3.7664530

Phụ trách công tác Đoàn và các hoạt động phong trào của Đoàn viên, sinh viên.

 

5

Hội sinh viên

(P218 – Nhà A6

Ký túc xá)

Phụ trách công tác Hội sinh viên và các hoạt động phong trào của sinh viên.

 

6

Phòng Bảo vệ

ĐT: 3.7663471

Thực hiện công tác giữ gìn trật tự, an ninh trong toàn trường; các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ quân sự của sinh viên.

7

 

Ban quản lý

Ký túc xá

(Khu Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh)

ĐT: 3.8343246

 

Quản lý khu Ký túc xá của trường:

- Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi ở, học tập, sinh hoạt cho sinh viên nội trú.

- Ký, thực hiện và đình chỉ hợp đồng nội trú đối với sinh viên theo quy định.

- Xét và đề nghị kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy Ký túc xá.

8

 

Ban quản lý

Giảng đường

(Tầng 1 – Nhà A2)

ĐT: 3.7660396

 

- Quản lý khu giảng đường, tổ chức điều độ nơi học tập đối với sinh viên tại giảng đường.

- Thông báo chính xác việc điều độ phòng học; Xây dựng nội quy tại khu giảng đường.

- Đảm bảo cung cấp điện, nước sinh hoạt, trang thiết bị học tập cho giảng viên và sinh viên tại khu lớp học.

9

 

Trung tâm

Ứng dụng công nghệ thông tin

(Tầng 5 – Nhà A1)

Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà trường:

- Quản lý, khai thác các phòng máy tính của trường phục vụ nhu cầu thực hành, thực tập của sinh viên.

- Tổ chức các dịch vụ cho thuê máy tính phục vụ giảng viên và sinh viên toàn trường.

- Tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức về tin học cho sinh viên.

10

Trung tâm

Thông tin –

Thư viện

(Nhà A8)

ĐT: 3.7669860

- Tổ chức quản lý, thu thập, khai thác tài liệu phục vu nhu cầu học tập, giảng dạy của giảng viên và sinh viên; Tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện.

- Tổ chức thực hiện việc mượn, trả sách và các tài liệu, ấn phẩm khác đối với sinh viên.

11

Trạm Y tế

(101 nhà N2 – Khu Cầu Giấy và tầng 1 nhà A3 – Khu Ký túc xá)

ĐT: 3.8358811

Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và sinh viên.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên.

- Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc.

- Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên.

12

Phòng Tài chính – Kế toán

(Tầng 1 – Nhà A1)

ĐT: 3.7669295

Quản lý, phân phối, giám sát việc sử dụng kinh phí của trường.

- Thực hiện thu học phí, cấp học bổng, trợ cấp cho sinh viên.

- Xác nhận học phí và thanh toán tài sản cho sinh viên cuối khoá.

13

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đại học

(Tầng 2 – Nhà A9)

ĐT: 3.7606352

- Tham mưu, tư vấn và kiểm tra giám sát các  hoạt động liên quan đến thi trong Trường.

- Tham mưu, tư vấn và kiểm tra giám sát về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng các Khoa quản lý

sinh viên

 

 

 

 

 

Văn phòng khoa là nơi cung cấp trực tiếp các thông tin liên quan đến việc học tập của sinh viên; Hướng dẫn sinh viên làm các thủ tục cần thiết có liên quan.

Sinh viên trong quá trình học tập, thuộc quyền quản lý của khoa nào, khi có các vấn đề cần giải đáp về học tập, thi, điểm, thủ tục hành chính có thể lên trực tiếp Văn phòng khoa đó hoặc liên hệ qua điện thoại để được giải đáp, hướng dẫn.

Khoa Công Trình: ĐT: 3.7660155

Khoa Cơ khí: ĐT: 3.7660397

Khoa Điện - Điện tử: ĐT: 3.7661127

Khoa Vận tải - Kinh tế: ĐT: 3.7660398

Khoa Công nghệ thông tin: ĐT: 3.7664679

Khoa Kỹ thuật xây dựng: ĐT: 3.7666511

Khoa Môi trường và An toàn giao thông:

ĐT: 37.666542

Khoa Đào tạo Quốc tế: ĐT: 38.347320

15

Các Khoa

có liên quan

Khoa Khoa học cơ bản: ĐT: 3.7664079

Khoa Lý luận chính trị: ĐT: 3.7660845

Khoa Giáo dục quốc phòng: ĐT: 3.7660472

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ việc làm vào tháng 12/2018. Ban tổ chức đang lựa chọn phương án tối ưu, các bạn vote cho phương án nào???