Thông báo Tuyển dụng Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội | Hỗ trợ sinh viên

Thông báo Tuyển dụng Tổng Cty Điện lực TP Hà Nội

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ việc làm vào tháng 12/2018. Ban tổ chức đang lựa chọn phương án tối ưu, các bạn vote cho phương án nào???