Địa chỉ, điện thoại các đơn vị thực hiện công tác sinh viên

TT

Đơn vị

Địa chỉ, Điện thoại

1

Phòng Đào tạo Đại học

Tầng 1 - Nhà A9

ĐT: 024.37669358

2

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Tầng 1 - Nhà A9

ĐT: 024.37666741

3

Văn phòng Hỗ trợ sinh viên (trực thuộc Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên)

P105 - Nhà N2

ĐT: 024.3766 0743

4

Phòng Hành chính tổng hợp

Tầng 1 - Nhà A1

ĐT: 024.37663311

5

Đoàn thanh niên

P201 - Hội trường lớn

ĐT: 024.37664530

6

Hội sinh viên

P218 - A6 KTX

ĐT: 024.37731419

7

Phòng Bảo vệ

ĐT: 024.37663471

8

Ban quản lý Ký túc xá

99 Nguyễn Chí Thanh

ĐT: 024.38343246

9

Ban quản lý Giảng đường

Tầng 2 - Nhà A2

ĐT: 024.37660396

10

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin

P510 - Nhà A1

ĐT: 024.37665609

11

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nhà A8

ĐT: 024.37669860

12

Trạm Y tế

P101- Nhà N2 Khu Cầu Giấy và Tầng 1 nhà A3 - Khu Ký túc xá

ĐT: 024.38358811

TT

Đơn vị

Địa chỉ, Điện thoại

13

Phòng Tài chính - Kế toán

Tầng 1 - Nhà A1

ĐT: 024.37669295

14

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng ĐT

Tầng 2 - Nhà A9

ĐT: 024.37606352

15

Khoa Công Trình

Tầng 1 - Nhà A6

ĐT: 024.37660155

16

Khoa Cơ khí

Tầng 1 - Nhà A6

ĐT: 024.37660397

17

Khoa Điện - Điện tử

Tầng 1 - Nhà A6

ĐT: 024.37661127

18

Khoa Vận tải - Kinh tế

Tầng 4 - Nhà A9

ĐT: 024.37660398

19

Khoa Quản lý xây dựng

Tầng 4 - Nhà A9

ĐT: 0979 686239

20

Khoa Công nghệ thông tin

Tầng 3 - Nhà A9

ĐT: 024.37664679

21

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Tầng 3 - Nhà A9

ĐT: 024.37666511

22

Khoa Môi trường và An toàn giao thông

Tầng 4 - Nhà A9

ĐT: 024.37666542

23

Khoa Đào tạo Quốc tế

Tầng 1 – Nhà B7

ĐT: 024.38347320

24

Khoa Khoa học cơ bản

Tầng 7 – Nhà A6

ĐT: 024.37664079

25

Khoa Lý luận chính trị

Tầng 2 – Nhà B2

ĐT: 024.37660845

26

Khoa Giáo dục quốc phòng

Tầng 1 - Nhà B2

ĐT: 024.37660472

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351