Chăm sóc sức khỏe - Bảo hiểm y tế - Thanh toán bảo hiểm thân thể

1. Các quy định

1.1. Qui định về việc khám sức khoẻ

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại điều 5 khoản 5 qui định nghĩa vụ của học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ qui định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo qui định của Nhà trường.

Thời gian khám sức khoẻ đối với sinh viên mới vào trường được tổ chức ngay sau khi làm thủ tục nhập học. Khám tại Trạm Y tế Nhà N2 Trường Đại học Giao thông vận tải.

Thời gian khám sức khoẻ đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ được tiến hành trước khi tốt nghiệp, lịch cụ thể sẽ được Trạm Y tế thông báo sau.

1.2. Quy định Bảo hiểm y tế bắt buộc

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá 12 – kỳ họp thứ 10 tại điều 12 khoản 21 qui định học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Quyền lợi của học sinh – sinh viên khi tham gia Bảo hiểm y tế:

- Được nhà nước trợ giá 30% phí Bảo hiểm y tế.

- Được cấp thẻ BHYT vào đầu năm học và gia hạn vào những năm học tiếp theo.

- Được chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên để khám chữa bệnh và hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo qui định của Nhà nước.

2. Quy trình, thủ tục khi đi khám bệnh

Khi sinh viên có nhu cầu đi khám bệnh thì đến Trạm Y tế Trường. Khi cần chuyển viện, Trạm Y tế sẽ viết giấy chuyển viện. Trường hợp cấp cứu sinh viên đến thẳng cơ sở y tế gần nhất mà không cần giấy chuyển viện.

Địa chỉ Trạm Y tế: Có 02 địa điểm để khám bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên: Tại nhà N2 – Khu Cầu Giấy và tầng 1 nhà A3 – Khu Ký túc xá.

Những giấy tờ cần mang theo:

- Thẻ Bảo hiểm y tế

- Sổ khám chữa bệnh (mỗi sinh viên được phát 01 sổ khi đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế)

- Giấy tờ tuỳ thân có ảnh (Thẻ sinh viên hoặc giấy CMND, CCCD)

3. Thanh toán bảo hiểm

3.1. Bảo hiểm y tế

Mọi vấn đề liên quan đến Bảo hiểm y tế, sinh viên đến Trạm Y tế (P101 Nhà N2) để được hỗ trợ.

3.2. Bảo hiểm thân thể

Sinh viên tham gia Bảo hiểm thân thể chỉ đóng phí duy nhất một lần cho suốt khóa học. Sinh viên phải bảo quản thẻ bảo hiểm được phát khi mua bảo hiểm trong ngày nhập học để được thanh toán bảo hiểm khi cần.

Quy trình thực hiện thanh toán Bảo hiểm thân thể:

(1) Sinh viên có thẻ bảo hiểm điền thông tin vào giấy xác nhận theo mẫu được cấp tại P.CTCT&SV.

(2) Sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan như giấy tờ của bệnh viện, giấy tờ của công an (nếu liên quan đến tai nạn giao thông)... Trên cơ sở những giấy tờ này sinh viên sẽ được trả tiền bảo hiểm theo danh mục quyền lợi bảo hiểm của Bộ y tế. Quy trình giải quyết trả tiền cho sinh viên được Phòng phối hợp với đơn vị bảo hiểm tổ chức trả tại Trường.

(3) Thời gian và địa điểm giải quyết bảo hiểm thân thể sinh viên:

Thời gian: Từ 9h00’ đến 10h00’ sáng Thứ 3 hàng tuần

Địa điểm: Phòng 103 - Nhà A9 - Trường ĐH GTVT

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351