HƯỚNG DẪN CÁC VẤN ĐỀ HỌC PHÍ – HỌC BỔNG, TRỢ CẤP

1. Một số lưu ý đối với sinh viên

- Tài khoản sinh viên đủ điều kiện để thu học phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác phải luôn thoả mãn điều kiện:

Số tiền trong

tài khoản

=

Số tiền

phải nộp

+

Số dư tối thiểu

60.000đ

Lưu ý: Số dư 60.000đ được Ngân hàng trừ dần vào các dịch vụ gia tăng khác của chủ tài khoản như phí duy trì tài khoản, phí bảo trì thẻ và phí tin nhắn biến động số dư. Do vậy, khi có thông báo đóng học phí, sinh viên phải kiểm tra điều kiện này để việc đóng học phí được đảm bảo.

- Thời gian thu phí qua Ngân hàng: Được thông báo chi tiết trên trang quản lý đào tạo (www.qldt.utc.edu.vn). Do vậy sinh viên phải thường xuyên cập nhật thông tin trên trang này để nắm được mọi thông báo có liên quan đến việc thu và nộp học phí của sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên có thể nộp tiền vào tài khoản cá nhân trước thời gian thu học phí qua Ngân hàng.

- Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí khi:

+ Tài khoản cá nhân bị trừ số học phí bằng đúng số học phí báo nợ trên trang Quản lý đào tạo.

+ Số báo nợ trên trang Quản lý đào tạo bằng 0.

Lưu ý: Sau khi thu học phí của sinh viên qua Ngân hàng sau từ 01 đến 02 ngày làm việc (không tính ngày Lễ, thứ 7 và Chủ nhật), phòng Tài chính Kế toán sẽ cập nhật lên trang Quản lý đào tạo để sinh viên nắm được.

- Trong thời gian thu học phí, Nhà trường sẽ quét tài khoản sinh viên mỗi ngày 01 lần và liên tục trong thời gian thông báo, sinh viên đã có tiền trong tài khoản mà không được thu phải liên lạc ngay với phòng TCKT để được xử lý kịp thời.

Số học phí

phải nộp

=

Số tín chỉ

sinh viên đăng ký

x

Số tiền 01 tín chỉ

(theo quy định)

- Học phí dư: Là số học phí sinh viên nộp thừa (do sinh viên huỷ bớt số tín chỉ đã đăng ký) được báo dư trên trang Quản lý đào tạo, được trả lại bằng tiền mặt tại phòng TCKT.

- Số tiền sinh viên đóng dư trên tài khoản: Tài khoản là của sinh viên, do vậy ngoài số học phí phải nộp, tiền trong tài khoản của sinh viên do sinh viên toàn quyền sử dụng như rút tiền, chuyển khoản bằng thẻ tại cây ATM, tại phòng giao dịch hoặc giữ nguyên trong tài khoản để chi tiêu khi cần.

- Việc thu học phí sinh viên được thực hiện trên tài khoản cá nhân của sinh viên tại Ngân hàng Agribank, do vậy việc sinh viên mất thẻ SVLK, làm lại thẻ sinh viên, chưa kích hoạt thẻ sinh viên không ảnh hưởng đến việc thu học phí qua Ngân hàng.

Mọi thắc mắc về học phí có thể hỏi trực tiếp tại Phòng TCKT, hoặc qua hộp thư trên trang QLĐT, hoặc gọi điên thoại trực tiếp.

2. Phát học bổng và Trợ cấp xã hội

Sau khi nhận được Danh sách sinh viên đạt học bổng và TCXH từ phòng CTCT&SV, phòng TCKT sẽ ra thông báo và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho sinh viên.

3. Đơn vị phụ trách:

Phòng Tài chính - Kế toán (P103 - Nhà A1)

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351