HƯỚNG DẪN NHANH MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

 

1

 

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

 

       

- Vay vốn tín dụng

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 3 và chiều Thứ 6 hàng tuần

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên. Hướng dẫn:

B1: Truy cập website http://sis.utc.edu.vn

B2: Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp

B3: Vào mục Dịch vụ trực tuyến – Chọn loại giấy tờ cần đăng ký – Điền các thông tin (nếu có) – Gửi yêu cầu.

B4: Đến nhận kết quả tại địa điểm và thời gian được hẹn.

- Chế độ chính sách, nhận ưu đãi giáo dục

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào sáng Thứ 3 và chiều Thứ 5 hàng tuần

- Giải quyết các vấn đề cá nhân khác như xin việc, miễn giảm thuế thu nhập, đăng ký ở KTX ngoài, du học…

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

- Đăng ký làm vé tháng xe buýt

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

 

- Đăng ký tạm trú, tạm vắng

Các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần

Nộp giấy đề nghị xác nhận vào buổi sáng và nhận kết quả vào cuối ngày làm việc.

2

Cấp giấy giới thiệu:

- Để đăng ký xe

 

 

- Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

- Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

- Đi thực tập

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

VP Khoa quản lý sinh viên

- Sinh viên học Khoa nào thì nộp giấy xác nhận tại văn phòng Khoa đó.

3

Đóng dấu, công văn, giấy tờ

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

Phòng Văn thư Tầng 1 – Nhà A1

Trả kết quả vào cuối giờ của buổi làm việc.

4

Làm thẻ sinh viên liên kết

- Các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần

 

 

- Vào chiều Thứ 5 và sáng Thứ 6 hàng tuần

Phòng TCKT (Tầng 1 – Nhà A1)

 

Phòng CTCT&SV P103 – Nhà A9

- Nộp lệ phí làm lại (50.000đ)

 

 

 

- Đăng ký làm lại thẻ và nộp lệ phí phát hành (theo quy định của ngân hàng tại thời điểm làm)

5

Bảo lưu kết quả học tập

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

Phòng ĐTĐH P106  – Nhà A9

 

6

Cấp lại mật khẩu account trang QLĐT

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

Phòng ĐTĐH P106  – Nhà A9

 

7

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Email sinh viên

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Khi đến phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351