THÔNG BÁO Về việc cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

 Kính gửi:  - CÁC KHOA QUẢN LÝ SINH VIÊN

                                                       - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phòng CTCT&SV thông báo quy trình thực hiện cấp giấy xác nhận như sau:

1. Đối tượng được vay vốn:

1.1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

1.2. Sinh viên là thành viên của hộ gia đình mà chủ hộ thuộc một trong đối tượng sau:

+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật;

+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

1.3. Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Thời gian mở phần mềm đăng ký:

Học kỳ I: Từ 08h00’ ngày 21/8/2018 đến hết ngày 10/11/2018

Học kỳ II: Từ 08h00’ ngày 19/02/2019 đến hết ngày 30/3/2019

Lịch trả: Chiều Thứ 3 và chiều Thứ 6 hàng tuần và sau thời gian tối thiểu được hẹn khi sinh viên thực hiện đăng ký online thành công.

3. Địa điểm: Văn phòng Hỗ trợ sinh viên P105 - Nhà N2

4. Hướng dẫn:

4.1. Sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn đăng ký online:

Bước 1: Truy cập website http://sis.utc.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp

Bước 3: Vào mục Dịch vụ trực tuyến – Chọn loại giấy tờ cần đăng ký- Điền các thông tin (nếu có) – Gửi yêu cầu.

Bước 4: Đến nhận kết quả theo đúng thời gian được hẹn.

4.2. Sinh viên hoặc gia đình sinh viên sẽ tiến hành thủ tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội của địa phương nơi mình cư trú.

Đối với sinh viên Khóa 59 có thể dùng Giấy báo trúng tuyển làm thủ tục vay vốn.

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

14%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

48%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 334