THÔNG BÁO Về việc mở hệ thống làm bài thu hoạch chính trị Khóa 59

Kính gửi:      - Các Khoa Quản lý sinh viên

                                            - Cố vấn học tập khóa 59

                                            - Các lớp sinh viên khóa 59

                                

Theo kế hoạch tổ chức sinh hoạt Công dân - Sinh viên, Nhà trường thông báo về việc mở hệ thống làm bài thu hoạch chính trị dành cho khóa 59 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 17/9/2018 đến 24h00 ngày 27/9/2018

2. Hướng dẫn:

Sinh viên truy cập trang Hệ thống thông tin sinh viên http://sis.utc.edu.vn/ –> Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp -> Vào mục Bài thu hoạch SHCT –> Chọn câu trả lời và gửi.

3. Lưu ý:

- Thời gian làm bài 60 phút sẽ được tính từ lúc sinh viên ấn “Vào thi”.

- Nếu trong thời gian làm bài gặp lỗi (mất mạng, mất điện) dẫn đến việc làm bài thi bị gián đoạn, sinh viên viết email gửi về địa chỉ hotrosinhvien@st.utc.edu.vn nêu rõ Họ tên, MSV và vấn đề gặp phải để được hỗ trợ.

Đề nghị các các Khoa QLSV, Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp thông báo đến sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này./.

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

14%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

48%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 334