Thông báo tuyển dụng của công ty Dịch vụ MobiFone

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 6 cần tuyển vị trí chuyên viên kinh doanh mảng công nghệ và chuyên viên kinh doanh giải pháp khách hàng doanh nghiệp tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.  

Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/12/2019
Chi tiết thông báo tuyển dụng trong tập tin đính kèm.

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351