Thông báo tuyển dụng tháng 08/2019 của công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế ICT

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quốc tế (ICT) cần tuyển 04 thực tập sinh Kinh doanh nhựa đường lỏng.
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty: Tòa nhà ICT, lô 02 - 9A Khu Công nghiệp Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Chi tiết trong tập tin file ảnh đính kèm.

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

15%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

47%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

15%

Tổng số phiếu: 351