Tuyển nhân lực đợt 2/2018 để đào tạo về vận hành, khai thác Tuyến ĐSĐT số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?