Bộ tổng hợp feed

Thông báo chuyển phòng nhà A2 ngày 05/11/2020.

Thong tin dao tao rss - T4, 10/28/2020 - 14:39

Thông báo chuyển phòng nhà A2 ngày 05/11/2020.

Để lấy phòng phục vụ cho Hội nghị KHCN lần thứ XXII, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học ngày 05/11/2020 tại tầng 1.2.3 nhà A2 sang phòng học mới (chi tiết xem tệp đính kèm).

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm:  Thong bao chuyen phong NCKH.pdf

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỆ CHÍNH QUY – K51-60 – HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021 - QUA VIETTELPAY LẦN 2

Thong tin dao tao rss - T3, 10/27/2020 - 15:09

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo, Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa K51-60 nộp tiền học phí HK1-2020-2021

Hệ thống ViettelPay sẽ mở từ ngày 22/10/2020 đến 20h ngày 31/10/2020, Đề nghị sinh viên nộp học phí đúng hạn để phục vụ việc in danh sách thi vào tháng 11/2020. Sinh viên nộp học phí muộn sẽ không có tên trong danh sách thi .  

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Thong tin dao tao rss - T6, 10/23/2020 - 14:46

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 26/10/2020 đến 06/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi Cao học từ 31/10/2020 đến 07/11/2020.

Thong tin dao tao rss - T6, 10/23/2020 - 14:33

Phòng thi Cao học từ 31/10/2020 đến 07/11/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi CH.pdf

Phòng học Liên thông K24.

Thong tin dao tao rss - T5, 10/22/2020 - 09:39

Phòng học Liên thông K24.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

 

Tệp đính kèm:  Phong hoc B2-LT.pdf

Đại học chính quy khóa 61: Danh sách phòng thi phân loại trình độ Tiếng Anh ngày 25-10-2020

Thong tin dao tao rss - T5, 10/22/2020 - 07:02

Danh sách phòng thi, buổi thi, đợt thi phân loại trình độ Tiếng Anh khóa 61 trong các tệp đính kèm.

Một số chú ý:

- Sinh viên có mặt tại phòng thi: buổi sáng trước 8h00', buổi chiều trươc 14h00';  - Sinh viên khi đi thi mang theo: + Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; + Bút mực (để khai thông tin), bút chì (để làm bài). - Sinh viên đăng ký thi sau ngày 16/10/2020 sẽ thi tại Phòng thi số 50 và xem danh sách dự thi sau 16h00' ngày 23/10/2020. Tệp đính kèm:  DS thi tiếng Anh sáng 25.10.xlsx DS thi tiếng Anh chiều 25.10.xlsx

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Thong tin dao tao rss - T6, 10/16/2020 - 16:20

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông từ 20/10/2020 đến 24/10/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi Cao học ngày 24/10/2020.

Thong tin dao tao rss - T6, 10/16/2020 - 16:16

Phòng thi Cao học ngày 24/10/2020.

Chi tiết xem tệp đính kèm.

Trân trọng.

Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi CH.pdf

Đại học chính quy khóa 61: Thời khóa biểu các lớp học phần giáo dục quốc phòng

Thong tin dao tao rss - T5, 10/15/2020 - 18:32

Các em sinh viên Khóa 61 xem thời khóa biểu các lớp học phần giáo dục quốc phòng trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  THỜI-KHÓA-BIỂU-MÔN-HỌC-GDQP-đợt-1.HK1_.-2020.pdf

Thông báo Lịch họp CVHT với các lớp sinh viên Khóa 61, học kỳ I, năm học 2020-2021

Thong tin dao tao rss - T5, 10/15/2020 - 15:46

Thực hiện Kế hoạch số 588/KH-ĐHGTVT ngày 1 tháng 10 năm 2020 về việc “Tổ chức sinh hoạt công dân- sinh viên đầu khóa 61” và thực hiện nhiệm vụ công tác cố vấn học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021, Nhà trường đề nghị các khoa QLSV thông báo tới CVHT và các lớp sinh viên K61 về lịch tổ chức sinh hoạt lớp K61 (theo danh sách đính kèm) và đề nghị CVHT thực hiện các nội dung trong buổi sinh hoạt lớp cụ thể như sau:

         1. Thông báo cho sinh viên được biết về vai trò, trách nhiệm của CVHT đối với lớp sinh viên.

         2. Quy định với lớp về thời gian, địa điểm sinh viên có thể gặp cần tư vấn...(ít nhất 1 lần/2 tuần) hoặc trao đổi qua điện thoại, thư điện tử…

        3. Tổ chức bầu ban cán sự lớp chuyên ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban cán sự lớp.

        4. Hướng dẫn cho SV những điểm cần lưu ý về phương pháp học tập và NCKH.

        5. Giới thiệu cho sinh viên tìm hiểu các thông tin và nội dung quan trọng liên quan đến sinh viên trong cuốn “Sổ tay sinh viên” của Nhà trường. Hướng dẫn cách để sinh viên chủ động tìm hiểu và sử dụng trong quá trình học tập tại Trường.

        6. Giới thiệu cho sinh viên về các đơn vị có liên quan trực tiếp đến sinh viên như Bộ môn PTCN, Khoa QLSV, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&SV, Ban QLGĐ… các đơn vị đoàn thể để sinh viên tham gia các hoạt động như Đoàn TN, Hội SV, các CLB.

        7. Cập nhật thông tin sinh viên (địa chỉ, điện thoại, email) và ghi chép nội dung họp lớp vào Sổ công tác CVHT.

        8. Phổ biến những nội dung, phương hướng công tác năm học và của học kỳ I.

        9. Triển khai, thông báo các công việc khác theo yêu cầu của Nhà trường, Khoa, Bộ môn PTCN (nếu có).

      10. Thực hiện cho sinh viên K61 ký cam kết phòng chống ma túy, an toàn giao thông và nội quy, quy định của Nhà trường (theo mẫu đính kèm).

      11. Trả lời các thắc mắc của sinh viên hoặc sinh hoạt văn hóa văn nghệ (nếu có).

 

     Nhà trường đề nghị các Khoa QLSV, CVHT và các sinh viên K61 nghiêm túc thực hiện.

 

Tệp đính kèm:  Lịch họp CVHT với các lớp sinh viên khóa 61, học kỳ I năm học 2020-2021.pdf BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN PCMT, ATGT và chấp hành các qui định của Nhà trường-K61.doc

Đại học chính quy Khóa 61: Thông báo tổ chức kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh

Thong tin dao tao rss - T5, 10/15/2020 - 14:29

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy khóa 61 được thể hiện trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  89953_795.pdf

Đại học chính quy Khóa 61: Thông báo thời gian của các tiết học, ca thi áp dụng trong học kỳ I năm học 2020-2021

Thong tin dao tao rss - T4, 10/14/2020 - 18:04

Nội dung chi tiết của Thông báo thời gian của các tiết học, ca thi áp dụng trong học kỳ I năm học 2020-2021 được thể hiện trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  640.pdf

Đại học chính quy khóa 61: Bản đồ vị trí và Sơ đồ chỉ dẫn đường đến giảng đường A5 - số 99 Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thong tin dao tao rss - T4, 10/14/2020 - 18:00

Sơ đồ vị trí và đường đi đến khu giảng đường A5- số 99 Nguyễn Chí Thanh của nhà trường được thể hiện trong các tệp đính kèm./. 

Tệp đính kèm:  So do vi tri giang duong 99 nguy chi thanh 1.pdf So do chi dan den giang duong A5 NCT_1_0.pdf

Đại học chính quy Khóa 61: Thông báo bố trí giảng đường cho các khoa/ngành/chuyên ngành trong học kỳ I năm học 2020-2021

Thong tin dao tao rss - T4, 10/14/2020 - 17:46

Nội dung chi tiết Thông báo bố trí giảng đường cho các khoa/ngành/chuyên ngành trong học kỳ I năm học 2020-2021 được thể hiện trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  89922_791.pdf

Đại học chính quy Khóa 61: Thông báo tổ chức học kỳ I năm học 2020-2021

Thong tin dao tao rss - T4, 10/14/2020 - 17:43

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức học kỳ I năm học 2020-2021 được thể hiện trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  89921_790.pdf

Kế hoạch sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khóa 61

Thong tin dao tao rss - CN, 10/11/2020 - 19:44

Thực hiện kế hoạch số 562/KH-ĐHGTVT về việc Tổ chức sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai cụ thể kế hoạch Tổ chức sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khóa 61 như dưới file đính kèm:

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

(12/10)

- Sinh viên Khoa Cơ khí (Lớp CK1 đến CK8):

     +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn8h00 - 9h00

     +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớntừ 9h10

- Sinh viên Khoa Môi trường và An toàn giao thông (Lớp MT1):  

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại 101A5: 8h00 - 9h00

   +Sinh hoạt chung tại 101A5: từ 9h10

- Sinh viên Khoa Vận tải-Kinh tế (Lớp KT1 đến KT6):

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn: 13h30 - 14h30

    +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớn: từ 14h40

- Sinh viên Khoa Quản lý xây dựng (Lớp QL1; QL2):

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại 101A5: 13h30 - 14h30

   +Sinh hoạt chung với khoa tại 101A5: từ 14h40

THỨ 3

(13/10)

- Sinh viên Khoa Điện-Điện tử (Lớp ĐT1 đến ĐT7):

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn: 8h00 - 9h00

   +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớn: từ 9h10

- Sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế (Lớp QT1 đến QT3); Khoa Khoa học cơ bản (Lớp TU1) Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại 101A5: 8h00 - 9h00

- Sinh viên Khoa Khoa học Cơ bản (Lớp TU1) Sinh hoạt chung tại Phòng hội thảo tầng 4 nhà A8: từ 9h10

- Sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế (Lớp QT1 đến QT3): Sinh hoạt chung với khoa tại 101 A5: từ 9h10

- Sinh viên Khoa Vận tải-Kinh tế (Lớp KT7 đến KT11):

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn: 13h30 - 14h30

    +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớn: từ 14h40

- Sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Lớp XD1; XD2):  

   +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại 101A5: 13h30 - 14h30

   +Sinh hoạt chung với khoa tại 101A5: từ 14h40

- Nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 13h30 - 14h30: lớp ĐT1; ĐT2

+ 14h40 - 15h40: lớp ĐT3; ĐT4

     + 15h50 - 16h50: lớp ĐT5; ĐT6

THỨ 4

(14/10)

- Sinh viên Khoa Công trình (Lớp CT1 đến CT4):

   +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn8h00 - 9h00

   +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớn:  từ 9h10

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 8h10 - 9h10: lớp ĐT7; KT1

+ 9h20 - 10h20: lớp KT2; KT3

+10h30 - 11h30: lớp KT4; KT5

- Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin (Lớp TT1 đến TT4):  

    +Nghe chuyên đề nâng cao kiến thức phòng dịch bệnh tại Hội trường lớn: 13h30 - 14h30

    +Sinh hoạt chung với khoa tại Hội trường lớn: từ 14h40

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 13h30 - 14h30: lớp KT6; KT7

+ 14h40 - 15h40: lớp KT8; KT9

     + 15h50 - 16h50: lớp KT10; KT11

THỨ 5

(15/10)

- Sinh viên Khoa Cơ khí (Lớp CK1 đến CK8) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+ 8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

+ 9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

+ 10h15- 11h15- Chuyên đề 4

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 8h10 - 9h10: lớp CT1; CT2

+ 9h20 - 10h20: lớp CT3; CT4

+10h30 - 11h30: lớp XD1; XD2

- Sinh viên Khoa Công trình (Lớp CT1 đến CT4); Khoa Môi trường và ATGT (Lớp MT1); Khoa Đào tạo quốc tế (Lớp QT1 đến QT3) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+ 14h05 - 15h05 - Chuyên đề 2

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 3

+ 16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 13h30 - 14h30: lớp CK3; CK4

+ 14h40 - 15h40: lớp CK5; CK6

+ 15h50 - 16h50: lớp CK7; CK8

THỨ 6

(16/10)

- Sinh viên Khoa Điện-Điện tử (Lớp ĐT1 đến ĐT7) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+ 8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

    +  9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

    + 10h15- 11h15- Chuyên đề 4

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 8h10 - 9h10: lớp TT1; TT2

+ 9h20 - 10h20: lớp TT3; TT4

     +10h30 - 11h30: lớp CK1; CK2

- Sinh viên Khoa Vận tải–Kinh tế (Lớp KT1 đến KT7) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+ 14h05 - 15h05 - Chuyên đề 2

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 3

+ 16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

- Sinh viên nghe giới thiệu về sử dụng thư viện (tầng 6-A8):

+ 13h30 - 14h30: lớp QL1; QL2

+ 14h40 - 15h40: lớp QT1; QT2

+ 15h50 - 16h50: lớp QT3; MT1; TU1

THỨ 7

(17/10)

- Sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Lớp XD1; XD2); Khoa Vận tải-Kinh tế (Lớp KT8 đến KT11) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 7h00 - 8h00 - Chuyên đề 1

+ 8h05 - 9h05 - Chuyên đề 2

+  9h10 - 10h10 - Chuyên đề 3

     + 10h15- 11h15- Chuyên đề 4

- Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin (Lớp TT1 đến TT4); Khoa Quản lý Xây dựng (Lớp QL1; QL2); Khoa Khoa học Cơ bản (Lớp TU1) Nghe báo cáo chuyên đề tại Hội trường lớn:

+ 13h00 - 14h00 - Chuyên đề 1

+ 14h05 - 15h05 - Chuyên đề 2

+ 15h10 - 16h10 - Chuyên đề 3

+ 16h15 - 17h15 - Chuyên đề 4

 

Tệp đính kèm:  SH công dân sinh viên đầu khóa 61.jpg

Mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2020 - 2021

Thong tin dao tao rss - T4, 10/07/2020 - 15:19

Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 18/10/2020 Nhà trường mở hệ thống làm bài thu hoạch sinh hoạt công dân - sinh viên trên hệ thống online dành cho sinh viên các khóa 57, 58, 59, 60
Hướng dẫn làm bài trong ảnh đính kèm.

Tệp đính kèm:  120814362_794182937791066_890694000863766139_n.jpg

Trang

Đăng kí nhận Hỗ trợ sinh viên bộ lấy tin

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?
Hoàn toàn đáp ứng được

14%

Chỉ đáp ứng được một phần, vẫn phải học thêm ở ngoài nhiều

50%

Đáp ứng được rất ít

22%

Hoàn toàn không đáp ứng đươc

14%

Tổng số phiếu: 283