Liên hệ

Văn phòng Hỗ trợ sinh viên (trực thuộc Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên)

P105 - Nhà N2

ĐT: 024.3766 0743

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?