Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ từ những năm học trước được miễn, giảm học phí năm học 2018-2019

Lưu ý: Những sinh viên có tên trong danh sách này không phải nộp lại hồ sơ.

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?