HƯỚNG DẪN NHANH MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH | Hỗ trợ sinh viên

HƯỚNG DẪN NHANH MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

DANH MỤC MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN MỤC

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

LƯU Ý

1

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Vay vốn tín dụng

 

Phòng CTCT&SV - Phòng 203 - Tầng 2 Hội trường lớn

 

Chiều thứ 2 và sáng thứ 4 hàng tuần

Sáng: 8h30’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h00’

 

- Sinh viên thuộc đối tượng được vay vốn làm đơn theo Mẫu 01/TDSV và nộp cho cán bộ lớp. ( SV phải tự tải mẫu đơn tại www.utc.edu.vn -  mục Thông báo P.CTCT&SV)

- Cán bộ lớp tập hợp giấy xác nhận, lập danh sách SV thuộc đối tượng vay vốn và nộp về P.CTCT&SV đúng lịch.

2

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Chế độ chính sách

 

Phòng CTCT&SV - Phòng 203 - Tầng 2 Hội trường lớn

 

Trong năm học, Phòng sẽ tiếp sinh viên giải quyết thắc mắc và cấp Giấy xác nhận ưu đãi cho các sinh viên thuộc đối tượng chính sách vào thời gian cụ thể:

- Lịch tiếp sinh viên: Chiều Thứ 3 và sáng Thứ 6 hàng tuần

Sáng: 8h30’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h30’

Đầu mỗi học kỳ Phòng CTCT&SV sẽ có thông báo cụ thể về thời gian tiếp nhận hồ sơ chính sách của sinh viên.

Sinh viên thuộc đối tượng chính sách theo dõi thông báo lịch làm việc cụ thể trên trang thông tin điện tử của Nhà trường để thực hiện. Sinh viên không thực hiện đúng thời gian quy định không kịp nhận chế độ phòng CTCT&SV không chịu trách nhiệm.

3

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Làm vé tháng xe buýt

Văn phòng Khoa quản lý sinh viên

 

 

Sinh viên học Khoa nào thì nộp giấy xác nhận tại văn phòng Khoa đó

4

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Đăng ký tạm trú, tạm vắng

Phòng CTCT&SV - Phòng 203 - Tầng 2 Hội trường lớn

Sáng: 8h30’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h00’

 

 

5

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Xin việc, miễn giảm thuế thu nhập, đăng ký ở KTX…

Phòng CTCT&SV - Phòng 207 - Tầng 2 Hội trường lớn

 

Sáng Thứ 2, Thứ 4 Chiều Thứ 3, Thứ 5 hàng tuần

Sáng: 8h00’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h00’

 

 

6

Cấp giấy giới thiệu:

- Để đăng ký xe

 

 

 

 

- Đi thực tập

 

 

- Văn thư -Phòng Hành chính tổng hợp: Tầng 1 – Nhà A1

 

- Văn phòng Khoa quản lý sinh viên

 

 

- Sáng: 8h00’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h30’

 

 

- Trả kết quả vào cuối giờ của buổi làm việc.

 

 

 

- Sinh viên học Khoa nào thì nộp giấy xác nhận tại văn phòng Khoa đó

7

Đóng dấu, công văn, giấy tờ

-Văn thư -Phòng Hành chính tổng hợp: Tầng 1 – Nhà A1

Sáng: 8h00’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h30’

Trả kết quả vào cuối giờ của buổi làm việc.

8

Làm thẻ sinh viên liên kết

a) Nộp lệ phí phạt (50.000đ) tại Phòng Tài chính Kế toán của trường (Tầng 1 – Nhà A1)

b) Đăng ký làm lại thẻ và nộp lệ phí làm lại theo quy định (22.000đ) tại phòng 207 - Hội trường lớn

- Các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần

 

 

 

 

 

- Vào chiều Thứ 5 và sáng Thứ 6 hàng tuần

Hướng dẫn thủ tục cụ thể xem tại Phần II. Mục B. I.VI. Thẻ sinh viên (Sổ tay sinh viên)

9

Bảo lưu kết quả học tập

Phòng 107 – Nhà A9

Sáng: 8h30’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h00’

 

10

Cấp lại mật khẩu account trang QLĐT

Phòng 107, 108 – Nhà A9

Sáng: 8h30’ đến 11h00’;

Chiều: 14h00’ đến 16h00’

 

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ việc làm vào tháng 12/2018. Ban tổ chức đang lựa chọn phương án tối ưu, các bạn vote cho phương án nào???