HƯỚNG DẪN NHANH MỘT SỐ THỦ THỤC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN MỤC

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

QUY ĐỊNH

1

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

 

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên. Hướng dẫn:

B1: Truy cập website http://sis.utc.edu.vn

B2: Đăng nhập bằng email sinh viên đã được Nhà trường cấp

B3: Vào mục Dịch vụ trực tuyến – Chọn loại giấy tờ cần đăng ký – Điền các thông tin (nếu có) – Gửi yêu cầu.

B4: Đến nhận kết quả tại địa điểm và thời gian được hẹn.

- Vay vốn tín dụng

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 3 và chiều Thứ 6 hàng tuần

- Chế độ chính sách, nhận ưu đãi giáo dục

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào sáng Thứ 3 và chiều Thứ 5 hàng tuần

- Giải quyết các vấn đề cá nhân khác như xin việc, miễn giảm thuế thu nhập, đăng ký ở KTX ngoài, du học…

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

Cấp giấy xác nhận sinh viên về việc:

- Đăng ký tạm trú, tạm vắng

Các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần

 

Nộp giấy đề nghị xác nhận vào buổi sáng và nhận kết quả vào cuối ngày làm việc.

2

Đăng ký làm vé tháng xe buýt

 

Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

 

VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

 

3

Cấp giấy giới thiệu:

- Để đăng ký xe

 

 

 

 

 

 

- Đi thực tập

 

 

- Trả kết quả sau tối thiểu 12h làm việc; vào chiều Thứ 2, sáng Thứ 4 và sáng Thứ 6 hàng tuần

 

 

 

- VP Hỗ trợ sinh viên –

P105 –

Nhà N2

 

 

 

- VP Khoa quản lý sinh viên

 

 

- Đăng ký online thông qua dịch vụ trực tuyến dành cho sinh viên trên trang http://sis.utc.edu.vn.

 

 

 

- Sinh viên học Khoa nào thì nộp giấy xác nhận tại văn phòng Khoa đó.

4

Đóng dấu, công văn, giấy tờ

 

-Phòng Văn thư Tầng 1 – Nhà A1

Trả kết quả vào cuối giờ của buổi làm việc.

5

Làm thẻ sinh viên liên kết

- Các ngày Thứ 2, Thứ 4, Thứ 5 hàng tuần

 

 

- Vào chiều Thứ 5 và sáng Thứ 6 hàng tuần

- Phòng TCKT (Tầng 1 – Nhà A1)

 

- Phòng 102 – Nhà A9

- Nộp lệ phí làm lại (50.000đ)

 

 

 

- Đăng ký làm lại thẻ và nộp lệ phí phát hành (theo quy định của ngân hàng tại thời điểm làm)

6

Bảo lưu kết quả học tập

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P107  – Nhà A9

 

7

Cấp lại mật khẩu account trang QLĐT

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P107 – Nhà A9

 

8

Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến Email sinh viên

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

P510 – Nhà A1

 

 

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?