Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên hệ Chính quy khóa 54, 55, 56 | Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên hệ Chính quy khóa 54, 55, 56

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội chợ việc làm vào tháng 12/2018. Ban tổ chức đang lựa chọn phương án tối ưu, các bạn vote cho phương án nào???