Cty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị (PV GAS CITY - PETRO VIETNAM) cần tuyển CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN làm việc tại Hà Nội

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?