Thong tin dao tao rss

Đăng kí nhận Nguồn tin Thong tin dao tao rss
Đã cập nhật: cách đây 57 phút 41 giây

Thông báo về việc xét học bổng KKHT cho sinh viên K56, K57, K58 và lớp CTTT K55 hệ Chính quy, học kỳ II năm 2018-2019

cách đây 7 giờ 31 phút

Chi tiết xin các Thầy cô và các em sinh viên xem trong file đính kèm.
 
Trân trọng.

Tệp đính kèm:  56311_146-1_TB học bổng học kỳ II_2018-2019.pdf

Phòng tự học cho sinh viên từ 18/02/2019 đến 02/03/2019.

T5, 02/14/2019 - 10:03

Phòng tự học cho sinh viên từ 18/02/2019 đến 02/03/2019.
1. Phòng 401bA3
2. Phòng 304A5
3. Phòng 401A5
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng tự học cho sinh viên từ 18/02/2019 đến 02/03/2019.

T5, 02/14/2019 - 10:03

Phòng tự học cho sinh viên từ 18/02/2019 đến 02/03/2019.
1. Phòng 401bA3
2. Phòng 304A5
3. Phòng 401A5
Trân trọng.
Điều độ.

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).

T5, 02/14/2019 - 10:00

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).

T5, 02/14/2019 - 10:00

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 18/01/2019 - 02/03/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).

T2, 01/28/2019 - 09:03

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).

T2, 01/28/2019 - 09:03

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 13/02/2019-16/02/2019).
Chi tiết xem tệp đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Thông báo tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59

T7, 01/26/2019 - 16:41

Nhà trường ra Thông báo số 117/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  56142_117.pdf

Thông báo tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59

T7, 01/26/2019 - 16:41

Nhà trường ra Thông báo số 117/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58 và 59. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  56142_117.pdf

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58,59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019

T7, 01/26/2019 - 16:39

Nhà trường ra Thông báo số 118/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 1 năm 2019 về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 55,56,57,58 và 59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
 

Tệp đính kèm:  56143_118 (1).pdf

Thông báo tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính qui khóa 55,56,57,58,59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019

T7, 01/26/2019 - 16:39

Nhà trường ra Thông báo số 118/TB-ĐHGTVT ngày 25 tháng 1 năm 2019 về việc tổ chức thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 55,56,57,58 và 59 đợt học kỳ II năm học 2018-2019. Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.
 

Tệp đính kèm:  56143_118 (1).pdf

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).

T2, 01/21/2019 - 14:21

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).

T2, 01/21/2019 - 14:21

Phòng thi hệ Bằng 2 - Liên thông (từ 22/01/2019 - 25/01/2019).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi B2-LT.pdf

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

T6, 01/18/2019 - 14:32

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A2 từ ngày 21/01/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

 

Tệp đính kèm:  CHUYEN PHONG toi A2.pdf

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

T6, 01/18/2019 - 14:32

Thông báo chuyển phòng học TỐI nhà A2 từ ngày 21/01/2019.

Để sử dụng hiệu quả và thuận tiện trong việc quản lý các khu giảng đường, bộ phận Điều độ điều chuyển phòng học TỐI tại nhà A2 từ ngày 21/01/2019 sang phòng học mới (chi tiết xem thông báo đính kèm).
Trân trọng.
Điều độ.

 

Tệp đính kèm:  CHUYEN PHONG toi A2.pdf

Thông báo Tổ chức học kỳ II năm học 2018-2019 cho bậc đại học hệ chính quy K.59

T2, 01/14/2019 - 22:47

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức học hỳ II năm học 2018-2019 cho các lớp đại học chính quy khóa 59 trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  55804_55.pdf

Thông báo Tổ chức học kỳ II năm học 2018-2019 cho bậc đại học hệ chính quy K.59

T2, 01/14/2019 - 22:47

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức học hỳ II năm học 2018-2019 cho các lớp đại học chính quy khóa 59 trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  55804_55.pdf

Trang

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?