Thong tin dao tao rss

Đăng kí nhận Nguồn tin Thong tin dao tao rss
Đã cập nhật: cách đây 2 giờ 45 phút

Thời khóa biểu các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2017-2018

T4, 10/18/2017 - 08:08

Thời khóa biểu các môn học tự chọn học kỳ I năm học 2017-2018

Tệp đính kèm:  HKI20172018 25.1 24.2.pdf

Phòng học cao học K24.2 và k25.1 (từ 18/10 - 10/11/2017)

T7, 10/14/2017 - 12:54

Phòng học cao học K24.2 và k25.1 (từ 18/10 - 10/11/2017)

Tệp đính kèm:  Phong hoc Cao hoc.pdf

(Lịch phát bằng) hệ Vừa làm vừa học theo QĐ 1668 (09.10.2017)

T2, 10/09/2017 - 10:53

Sinh viên hệ Vừa làm vừa học được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số: 1668/QĐ-ĐHGTVT đã có bằng tốt nghiệp (như file đính kèm).
Thời gian: 9h00 ngày 17/10/2017. (riêng lớp VTKT Long Biên K49 nhận bằng theo thông báo cơ sở đào tạo)
Địa điểm: P106-A9
(Sinh viên không đúng lịch hẹn sẽ phải đăng ký thời gian nhận bằng qua email: dtdh@utc.edu.vn sau ngày 17/11/2017).

Yêu cầu sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải có:
1, Giấy thanh toán tài sản (mẫu lấy tại văn phòng khoa hoặc như file đính kèm) - SINH VIÊN PHẢI LÀM TRƯỚC NGÀY ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP);
và Giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo (đối với sinh viên hệ cử tuyển, trạm xa).
2, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) còn giá trị sử dụng (không quá 15 năm) không rách nát, không sửa chữa.
(bản gốc để đối chiếu + 01 bản photo).
Nếu không mang đủ các giấy tờ trên sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
 
Lưu ý:
1, Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp trước 15 phút so với lịch hẹn và xếp hàng theo thứ tự chờ được đọc tên (sinh viên đến muộn không được nhận bằng trong ngày hẹn và phải đăng ký nhận bằng qua email dtdh@utc.edu.vn), không nói chuyện riêng, chen lấn, đứng túm tụm trước cửa phòng gây ảnh hưởng đến công việc của các phòng ban khác trong trường.
2, Sinh viên chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp.
3. Sinh viên có thể chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp tại phòng Hành chính Tổng hợp (102 - Nhà A1) 

Tệp đính kèm:  Lich phat bang 17.10.2017.pdf

Phòng tự học cho sinh viên (Từ 01/10/2017 đến 31/10/2017).

T6, 10/06/2017 - 09:27

Phòng tự học cho sinh viên (Từ 01/10/2017 đến 31/10/2017).
1. Phòng 402bA2
2. Phòng 304A5
3. Phòng 401A5
Trân trọng.
Điều độ

 

 

Phòng học Cao học Thứ 7 - Chủ nhật.

T5, 10/05/2017 - 14:24

Phòng học Cao học Thứ 7 - Chủ nhật.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ

Tệp đính kèm:  Phong hoc Cao hoc T7-CN.pdf

TB Lịch thu học phí Đợt 3 (lớp có sĩ số trên 15sv)

T5, 10/05/2017 - 09:32

Phòng Tài chính Kế toán thông báo

Thực hiện thông báo số 398/TB-ĐHGTVT ngày 14/7/2017 Trường Đại học GTVT về việc tổ chức học kỳ I/17-18 hệ chính quy. Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo lịch thu HP học kỳ I/2017-2018 qua thẻ liên kết tại Ngân hàng Vietinbank từ ngày 9/10/2017 đến hết 12h ngày 13/10/2017 (tiền phải vào tài khoản trước 12h).

Tài khoản mới của sinh viên đã được cập nhật trên trang quản lý đào tạo của sinh viên, để đảm bảo chính xác sinh viên có thể nhờ Giao dịch viên tại Ngân hàng kiểm tra thông tin tài khoản trước khi gửi tiền vào.

 

(Lịch phát bằng) hệ Bằng 2 lớp Cầu đường bộ - K18 (27.9.2017)

T4, 09/27/2017 - 15:54

Sinh viên hệ Bằng 2 lớp Cầu đường bộ - K18 được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số: 1668/QĐ-ĐHGTVT đã có bằng tốt nghiệp (như file đính kèm). QĐ 1669 chờ thông báo sau.
Thời gian: 9h00 ngày 03/10/2017.
(Sinh viên không đúng lịch hẹn sẽ phải đăng ký thời gian nhận bằng qua email: dtdh@utc.edu.vn sau ngày 03/11/2017).
Yêu cầu sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải có:
1, Giấy thanh toán tài sản (mẫu lấy tại văn phòng khoa hoặc như file đính kèm) - SINH VIÊN PHẢI LÀM TRƯỚC NGÀY ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP);
và Giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo (đối với sinh viên hệ cử tuyển, trạm xa).
2, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) còn giá trị sử dụng (không quá 15 năm) không rách nát, không sửa chữa.
(bản gốc để đối chiếu + 01 bản photo).
Nếu không mang đủ các giấy tờ trên sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
 
Lưu ý:
1, Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp trước 15 phút so với lịch hẹn và xếp hàng theo thứ tự chờ được đọc tên (sinh viên đến muộn không được nhận bằng trong ngày hẹn và phải đăng ký nhận bằng qua email dtdh@utc.edu.vn), không nói chuyện riêng, chen lấn, đứng túm tụm trước cửa phòng gây ảnh hưởng đến công việc của các phòng ban khác trong trường.
2, Sinh viên chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp.
3, Sinh viên không nên ép plastic bằng tốt nghiệp.2, Sinh viên chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp.
4. Sinh viên có thể chứng thực bản sao bằng tốt nghiệp tại phòng Hành chính Tổng hợp (102 - Nhà A1) 
 
 

Tệp đính kèm:  gttts.pdf Lich phat bang 03.11.2017.pdf

Phòng học Cao học (từ 29/09/2017 đến 13/10/2017).

T3, 09/26/2017 - 16:15

Phòng học Cao học (từ 29/09/2017 đến 13/10/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm:  Phong hoc Cao hoc.pdf

Phòng thi hệ VLVH (ngày 26/09/2017).

T2, 09/25/2017 - 08:48

Phòng thi hệ VLVH (ngày 26/09/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi VLVH.pdf

Phòng học hệ vừa làm vừa học

T2, 09/25/2017 - 08:30

Phòng học hệ vừa làm vừa học bắt đầu học từ 25/09/2017

Tệp đính kèm:  Phong hoc he VLVH.pdf

Thông báo tổ chức các lớp ngoại ngữ tăng cường học kỳ I năm học 2017-2018

T6, 09/22/2017 - 18:17

Nội dung chi tiết Thông báo tổ chức các lớp ngoại ngữ tăng cường học kỳ I năm học 2017-2018 cho khóa 55,56,57 và 58 trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:  Thong bao to chuc ngoai ngu tang cuong hoc ky 1 2017-2018.pdf

(Lịch phát bằng) Hệ Chính quy và Liên thông ... (19.9.2017)

T3, 09/19/2017 - 10:50

Sinh viên hệ Chính quy và Liên thông được công nhận tốt nghiệp theo QĐ số: 1556, 1670 và 1729 đã có bằng tốt nghiệp (như file đính kèm). QĐ 1668 và 1669 chờ thông báo sau.
Thời gian: 9h00 ngày 26/09/2017.
(Sinh viên không đúng lịch hẹn sẽ phải đăng ký thời gian nhận bằng qua email: dtdh@utc.edu.vn sau ngày 25/10/2017).
Yêu cầu sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải có:
1, Giấy thanh toán tài sản (mẫu lấy tại văn phòng khoa (hoặc như file đính kèm) - SINH VIÊN PHẢI LÀM TRƯỚC NGÀY ĐẾN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP);
và Giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo (đối với sinh viên hệ cử tuyển, trạm xa).
2, Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) còn giá trị sử dụng (không quá 15 năm) không rách nát, không sửa chữa.
(bản gốc để đối chiếu + 01 bản photo).
Nếu không mang đủ các giấy tờ trên sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
 
Lưu ý:
1, Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp trước 15 phút so với lịch hẹn và xếp hàng theo thứ tự chờ được đọc tên (sinh viên đến muộn không được nhận bằng trong ngày hẹn và phải đăng ký nhận bằng qua email dtdh@utc.edu.vn), không nói chuyện riêng, chen lấn, đứng túm tụm trước cửa phòng gây ảnh hưởng đến công việc của các phòng ban khác trong trường.
2, Sinh viên chuẩn bị sẵn giấy tờ cần thiết để nhận bằng tốt nghiệp.
3, Sinh viên không nên ép plastic bằng tốt nghiệp.

Tệp đính kèm:  Lich phat bang 26.9.2017.pdf

Phòng học cao học K24.2 và k25.1 (từ 15/09 -25/09/2017)

T2, 09/18/2017 - 11:44

Phòng học cao học K24.2 và k25.1 (từ 15/09 -25/09/2017)

Tệp đính kèm:  Phong hoc cao hoc K24.2 & K25.1.pdf

Phòng học Cao học Thứ 7 - Chủ nhật.

T2, 09/18/2017 - 10:23

Phòng học Cao học Thứ 7 - Chủ nhật.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.
 

Tệp đính kèm:  Phong hoc Cao hoc T7-CN.pdf

Phòng học bổ sung kiến thức đầu vào Cao học.

T2, 09/18/2017 - 10:19

Phòng học bổ sung kiến thức đầu vào Cao học.
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ

Tệp đính kèm:  Phong hoc bo sung kien thuc CH.pdf

Thông báo tổ chức Học kỳ I Năm học 2017-2018 đại học chính quy khóa 58

T5, 09/14/2017 - 15:06

Phòng Đào tạo Đại học trân trọng thông báo tổ chức Học kỳ I năm học 2017-2018 cho các lớp đại học chính quy khóa 58. Kính đề nghị các đơn vị trong toàn trường, cố vấn học tập, thầy cô và các em sinh viên xem chi tiết trong tệp đính kèm./.

Tệp đính kèm:  Thong bao to chuc Hoc ky I năm hoc 2017-2018 khoa 58.pdf

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2017-2018 các lớp đại học chính quy khóa 58

T5, 09/14/2017 - 15:02

Sinh viên đại học chính quy khóa 58 xem Thời khóa biểu chi tiết trong tệp đính kèm để thực hiện.

Tệp đính kèm:  TKB K58 kì 1 năm hcoj 2017-2018 (đợt học 1) sinh viên.xls

Phòng thi hệ VLVH (Từ 18/09/2017 đến 22/09/2017).

T5, 09/14/2017 - 14:44

Phòng thi hệ VLVH (Từ 18/09/2017 đến 22/09/2017).
Chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng.
Điều độ.

Tệp đính kèm:  Phong thi VLVH.pdf

(Lịch phát bằng - Hệ Vừa làm vừa học) Lớp Kỹ thuật xây dựng cầu đường - K48 tại Lai Châu

T4, 09/13/2017 - 09:32

Sinh viên học lớp Kỹ thuật xây dựng Cầu đường K48 Lai Châu hệ Vừa làm vừa học đã tốt nghiệp theo quyết định số 336/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/03/2017
liên hệ với lớp trưởng (Đoàn Trọng Chuân) để đăng ký ngày đến nhận bằng tốt nghiệp với phòng ĐTĐH.

Lịch họp cố vấn học tập với các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 58 Học kỳ I năm học 2017-2018

T5, 09/07/2017 - 09:57

Lịch họp cố vấn học tập với các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 58 Học kỳ I năm học 2017-2018 như file đính kèm.

 

Yêu cầu sinh viên tham gia đầy đủ để biết những thông tin cần thiết trong quá trình học tập.

Tệp đính kèm:  ds lop - 58.pdf

Trang

Đặt câu hỏi

CAPTCHA
Nhập vào mã dưới đây
Image CAPTCHA
Lưu ý: không phân biệt chữ hoa và chữ thường

Bảng thăm dò

Bạn thấy sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng yêu cầu của công việc không?